Beleef meer comfort! Door onze
Montageservice vanaf € 49,00
3.104.874 tevreden klanten
Europa's Nr. 1 in Thuis Fitness
Vertrouw onze klanten
74.819 actuele productbeoordelingen
65x in Europa Vind een filiaal
stores
Veilig kopen
Fitshop beschikt over het Trusted Shops keurmerk met consumenten-bescherming
Corporate Video
Waarom Fitshop?
 • Europa's Nr. 1 in Thuis Fitness
 • 3.000.000 tevreden klanten
 • Meer dan 7000 fitnessapparaten,- en accessoires
 • 65 filialen
 • 75 deskundige servicemonteurs

Herroepingsbeleid & herroepingsformulier

 

Herroepingsbeleid:

 

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen of te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, gerekend vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit genomen heeft.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons (Fitshop B.V., Klipperaak 2 a, 2411 ND Bodegraven, Tel.: +31 (0) 172 61 99 61, Fax: +31 (0) 172 61 58 45, E-Mail: info@fitshop.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, een e-mail of fax) laten weten dat je besloten hebt om de overeenkomst te herroepen. Je kunt daarvoor bijgevoegd herroepingsformulier gebruiken. Dit formulier is een voorbeeldmodel; gebruik van dit formulier is niet verplicht.

Je voldoet aan de herroepingstermijn als je de mededeling dat je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht verstuurt vóór de herroepingstermijn verstreken is.

 

Gevolgen van de herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht alle betalingen die wij van jou hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van extra kosten, ontstaan doordat je een andere manier van bezorging hebt gekozen dan de door ons aangeboden voordeligste standaardbezorging) onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen terug te betalen. De veertien dagen gaan in op de dag dat de mededeling over herroeping van de overeenkomst bij ons is binnengekomen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als dat je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met jou uitdrukkelijk iets anders is afgesproken. In geval van contante betaling, rembours of betaling met pinpas of debetkaart in een van de verkoopvestigingen wordt de terugbetaling gedaan per overschrijving; in geen geval worden jou vanwege de terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen teruggekregen hebben of totdat jij een bewijs overlegd heeft dat je de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het snelste is.

Je moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat je ons hebt laten weten dat je de overeenkomst wilt herroepen aan ons terugsturen of aan ons overhandigen. Je houdt je aan de termijn, als je de goederen verstuurt voordat de termijn van veertien dagen verstreken is.

De kosten van terugzending van de goederen worden door ons gedragen.

Je hoeft eventueel waardeverlies van goederen alleen te vergoeden als je de werking van het apparaat en de kwaliteit ervan intensiever hebt getest dan normaal nodig mag worden geacht. 

 

Uitsluiting en voortijdig aflopen van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor het leveren van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan individuele keuze of bepaling door de gebruiker doorslaggevend zijn of die eenduidig op de persoonlijke wensen en behoeften van de gebruiker zijn toegespitst. 

Het herroepingsrecht loopt voortijdig af bij overeenkomsten voor de levering van geluids,- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling na de levering is verbroken. 

Einde herroepingsbeleid

 

Algemene instructies

 1. Zorg dat de goederen niet beschadigd of verontreinigd raken. Stuur de goederen zo mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik eventueel een beschermende (extra) oververpakking. Heb je de originele verpakking niet meer, zorg dan voor een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt bij transportschade.
 2. Stuur de goederen niet ongefrankeerd aan ons terug. Neem eerst contact met ons op, mochten wij dat nog niet gedaan hebben.

  Samen met jou organiseren we een probleem,- en complicatieloze oplossing voor het retourneren.

  Bij goederen die als pakket verzonden kunnen worden sturen we je een retourbon per e-mail of met de post voor terugzending via een pakketdienst.

  Goederen die door een expediteur zijn geleverd, laten we door onze partner bij jou afhalen. Voor het afhalen worden maken we van tevoren een telefonische afspraak. Daarom vragen wij je een actueel telefoonnummer op te geven waarop je goed bereikbaar bent. Wij vragen je ervoor te zorgen dat de goederen op het tijdstip van afhalen verpakt zijn en klaar zijn voor transport. Indien mogelijk in de originele verpakking.

 3. Neem bij vragen en onduidelijkheden contact met ons op. Wij doen ons best het retourneren zo gemakkelijk mogelijk te maken.

  Je kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur via telefoonnummer +31 (0) 172 61 99 61 of per e-mail info@fitshop.nl.

 4. Let erop dat het bepaalde onder punt 1 en 2 geen voorwaarde voor effectieve uitoefening van het herroepingsrecht is.

 

Herroepingsformulier

Hier vind je het herroepingsformulier

65 winkels in Europa
met 8 speciaalzaken
in BeNeLux
Storemap
Storepreview
Fitnesstoestellen
Test onze fitnessapparatuur op locatie
8x in BeNeLux more
Laagste prijsgarantie
0172 61 99 61